WELCOME TO SEPHER MAGHSOUDI

terms and conditions

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle goederen en diensten geleverd door Sepehr Maghsoudi Company:

1. Sepehr Maghsoudi Company blijft eigendom van alle te leveren en geleverde goederen, totdat de klant het ter zake van de overeenkomst verschuldigde bedrag
volledig heeft betaald.

2. Een eerste oriënterend gesprek wordt niet in rekening gebracht. Voor vervolgafspraken, schetsopdrachten en overige voorbereidende werkzaamheden wordt, ongeacht of hieruit een order volgt, het uurtarief in rekening gebracht.

3. Door plaatsing van de bestelling middels ondertekening van het offerteformulier, het orderformulier, of, indien het een mailorder betreft, middels bevestiging daarvan, wordt de bestelling definitief en verplicht de klant zich tot afname van de bestelde goederen en volledige betaling van hetgeen hiervoor in rekening wordt gebracht.

4. De bij het aangaan van de overeenkomst verschuldigde aanbetaling dient direct te worden voldaan. Het restantbedrag moet binnen 30 dagen na factuurdatum worden voldaan. Eventueel te maken buitengerechtelijke en incassokosten komen voor rekening van de klant.

5. Restitutie van de koopprijs wordt niet verstrekt.

6. Veranderingen aan designs welke door Sepehr Maghsoudi Company zijn verricht in overleg met de klant worden niet kosteloos weer veranderd of aangepast. Hiervoor zal aan de klant het geldende uurtarief in rekening worden gebracht.

7. Schade welke ontstaan of aangebracht is aan de aangekochte goederen na het verlaten van het atelier c.q. de Salon Privé van Sepehr Maghsoudi Company is voor rekening van de klant; Sepehr Maghsoudi Company kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

8. Alle omschreven voorwaarden zijn ter inzage in het atelier c.q. de Salon Privé en terug te vinden op de website van Sepehr Maghsoudi Company.