WELCOME TO SEPHER MAGHSOUDI

terms and conditions

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle goederen en diensten geleverd door Sepehr Maghsoudi Company:

1. Sepehr Maghsoudi Company blijft eigendom van alle te leveren en geleverde goederen, totdat de klant het ter zake van de overeenkomst verschuldigde bedrag
volledig heeft betaald.

2. Een eerste oriënterend gesprek wordt niet in rekening gebracht. Voor vervolgafspraken, schetsopdrachten en overige voorbereidende werkzaamheden wordt, ongeacht of hieruit een order volgt, het uurtarief in rekening gebracht.

3. Door plaatsing van de bestelling middels ondertekening van het offerteformulier, het orderformulier, of, indien het een mailorder betreft, middels bevestiging daarvan, wordt de bestelling definitief en verplicht de klant zich tot afname van de bestelde goederen en volledige betaling van hetgeen hiervoor in rekening wordt gebracht.

4. De bij het aangaan van de overeenkomst verschuldigde aanbetaling dient direct te worden voldaan. Het restantbedrag moet binnen 30 dagen na factuurdatum worden voldaan. Eventueel te maken buitengerechtelijke en incassokosten komen voor rekening van de klant.

5. Restitutie van de koopprijs wordt niet verstrekt.

6. Veranderingen aan designs welke door Sepehr Maghsoudi Company zijn verricht in overleg met de klant worden niet kosteloos weer veranderd of aangepast. Hiervoor zal aan de klant het geldende uurtarief in rekening worden gebracht.

7. Schade welke ontstaan of aangebracht is aan de aangekochte goederen na het verlaten van het atelier c.q. de Salon Privé van Sepehr Maghsoudi Company is voor rekening van de klant; Sepehr Maghsoudi Company kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

8. Alle omschreven voorwaarden zijn ter inzage in het atelier c.q. de Salon Privé en terug te vinden op de website van Sepehr Maghsoudi Company.

 

 

Verzending binnen 1 tot 3 werkdagen

Sepehr Maghsoudi streeft ernaar de producten binnen 1 tot 3 werkdagen na bevestiging van de bestelling te verzenden, maar garandeert dat de bestelling uiterlijk binnen 7 dagen wordt verzonden, tenzij een langere periode is overeengekomen.

De verzending van producten vindt plaats via PostNL of DHL. Zodra de producten zijn verzonden, word je hiervan per e-mail op de hoogte gebracht. Deze e-mail bevat een ‘track & trace-code’.

Als je niet thuis bent wanneer de bestelling wordt afgeleverd, probeert PostNL of DHL de bestelling de volgende dag af te leveren. Als PostNL of DHL de bestelling voor de tweede keer niet kan leveren, ontvang je een kaartje van PostNL of DHL. Met dit kaartje kan je de bestelling ophalen bij het dichtstbijzijnde afgiftepunt.

Het risico van beschadiging en/of verlies van producten berust bij Sepehr Maghsoudi tot het moment van bezorging, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Verzendkosten

De verzendkosten binnen Nederland bedragen €6,95. Voor bezorging buiten Nederland zijn de verzendkosten afhankelijk van het geselecteerde land. Het bedrag van deze kosten wordt weergegeven bij het plaatsen van de bestelling. Staat je land niet op onze verzendlijst, neem dan contact op met onze Customer Care via info@sepehrmaghsoudi.com

BTW

Alle prijzen op www.sepehrmaghsoudi.com zijn inclusief 21% Nederlandse BTW.

Let op: Alle bestellingen die buiten Europa worden verzonden, zijn onderhevig aan importkosten. De ontvanger is aansprakelijk voor alle invoerrechten, douane en lokale verkoopbelastingen die worden geheven door het land waarnaar je verzendt. Betaling hiervan is noodzakelijk om je bestelling bij aankomst vrij te geven bij de douane.